Home >> Communication
Thank you for your interest in Sky-DeNov
 • Sky-DeNov Co., Ltd.
 • CEO
 • name.: Lee Jong Won
 • Cell Phone: +82-10-6480-6634 (for korea)
 • Company address.: lô CN03-1,khu Công nghiệp Bình xuyên 2,Xã Bá Hiến,Huyện Bình Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Website:WWW.SKY-DENOV.COM.VN
 • Email:l71490@naver.com
 • Sky-DeNov Co., Ltd.
 • General Director
 • name.: Kang Myung Seok
 • Cell Phone.:+84-86-858-1088 (for VN)
 • Cell Phone.:+82-10-5456-0158 (for KR)
 • Company address.:lô CN03-1,khu Công nghiệp Bình xuyên 2,Xã Bá Hiến,Huyện Bình Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Email:kmspys@naver.com
 • Sky-DeNov Co., Ltd.
 • General Manager
 • name.: Park Ung Chul
 • Cell Phone:+84-03-5572-8973 (for ViệtNam)
 • Company address.:lô CN03-1,khu Công nghiệp Bình xuyên 2,Xã Bá Hiến,Huyện Bình Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Website:WWW.SKY-DENOV.COM.VN
 • Email:jixiangvina@gmail.com
 • Sky-DeNov Co., Ltd.
 • Assistant Manager
 • name.: Vũ Mạnh Toán
 • Cell Phone.:+84-844-817-888 (for ViệtNam)
 • Company address.:lô CN03-1,khu Công nghiệp Bình xuyên 2,Xã Bá Hiến,Huyện Bình Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Website:WWW.SKY-DENOV.COM.VN
 • Email:taburo84@gmail.com
*
*
*
*